|
عضويت
Note - The tool tips script is by default disabled. If you wish to use it you must enable this script in the template's configuration area. This also includes site shaper installations.


Demo 1:
<a onmouseover="Tip('This is a sample tooltip.', WIDTH, 140, OPACITY, 80, ABOVE, true, OFFSETX, 1, FADEIN, 200, FADEOUT, 300,SHADOW, true, SHADOWCOLOR, '#000000',SHADOWWIDTH, 2, BGCOLOR, '#000000',BORDERCOLOR, '#000000',FONTCOLOR, '#FFFFFF', PADDING, 9)" href="http://www.shape5.com/demo/etensity/">

<img class="boxed2" alt="" src="http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg"/>

</a>
Demo 2:
<a href="/index.htm" onmouseover="Tip('Image Demo

<img src=http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg width=220 height=147>')">Demo 2 Image Tool Tip </a>

Demo 2 Image Tool Tip


Demo 3:
<a href="#" onmouseover="Tip('Image Demo<br /> <br /><img src=http://www.shape5.com/demo/smart_blogger/images/tooltip.jpg width=220 height=147>',SHADOW, true, BGCOLOR, '#000000', FADEIN, 400, FADEOUT, 400, SHADOWCOLOR, '#000000', BORDERCOLOR, '#000000',OPACITY, 90,FONTCOLOR, '#FFFFFF')"><strong>Demo 3 Image Tool Tip</strong></a>
Demo 3 Image Tool Tip

داوطلبان کنکور 96

به اطلاع می رساند كارتهاي‌ شركت در‌ آزمون‌ كليه‌ داوطلبان‌ گروههاي‌ آزمايشي‌ علوم‌ رياضي‌ و فني‌، علوم‌ تجربي‌، علوم انساني‌، هنر و زبانهاي خارجي‌ به همراه برگ راهنماي شركت در آزمون از روز يكشنبه مورخ 1396/4/11 لغايت روز چهارشنبه مورخ 96/4/14 براي مشاهده و پرينت بر روي پايگاه اطلاع­رساني سازمان سنجش آموزش كشور به نشاني www.sanjesh.org قرار خواهد گرفت. لذا كليه‌ داوطلبان‌ متقاضي شركت‌ در آزمون‌، براي پرينت كارت شركت در آزمون بايد در تاريخ تعيين شده به پايگاه اطلاع‌رساني مذكور مراجعه نموده و با وارد نمودن شماره سريال كارت اعتباري ثبت نام (12 رقمي) و شماره شناسنامه و يا شماره پرونده و كدپيگيري ثبت‌نام (16 رقمي) و نام و نام­ خانوادگي، كدملي و سريال شماره شناسنامه يك نسخه پرينت از برگ راهنما و كارت شركت در آزمون تهيه نمايند. بديهي است داوطلباني كه در 2 يا 3 گروه آزمايشي متقاضي شده‌اند بايد علاوه بر پرينت كارت شركت در آزمون گروه آزمايشي اصلي، برحسب مورد نسبت به پرينت كارت گروه آزمايشي دوم و يا گروههاي آزمايشي دوم و سوم (گروه­هاي آزمايشي هنر و زبانهاي خارجي) خود اقدام نمايند.

 

نکات مورد توجه در خصوص کنکور

آرشیو تصاویر

منو اكاردئوني

 

مکان مجتمع