تغییر رشته دهم به یازدهم

  • قبل از هر چيز به ياد داشته باشيم كه كليه كارهاي مربوط به تغيير رشته بر عهده مدرسه فعلي دانش آموز مي باشد

    معمولا با شروع امتحانات خرداد ماه زمزمه تغيير رشته در برخي دانش آموزان به گوش مي رسد كه دانش آموز مي تواند در امتحانات خرداد يا شهريور تقاضاي خود را به مدرسه داده و در صورت موافقت و حائز شرايط بودن رشته جديد در آزمونهايش شركت كرده و در صورت قبولي از سالتحصيلي جديد در رشته جديد تحصيل نمايد تغيير رشته در پايه دهم شامل كليه دانش آموزان كليه شاخه ها و در پايه يازدهم در مدارس روزانه شامل دانش آموزان متوسطه نظري و در بزرگسالان شامل كليه دانش آموزان كليه شاخه ها مي گردد. يك نكته:در مدارس روزانه در پايه يازدهم براي شاخه كاردانش و فني و حرفه اي تغيير رشته نداريم و در پايه يازدهم صرفا براي متوسطه نظري مي باشد. -دانش آموزان پايه يازدهم در صورتي مي توانند آزمون تغيير رشته بين شاخه اي داشته باشند كه دانش آموز بزرگسال يا آموزش از راه دور باشند.قبل از هر كاري همكاران محترم بايد شيوه نامه تغيير رشته را مطالعه كرده و نسبت به تك تك بندهاي آن تسلط داشته باشند.