قابل توجه دانش آموزان پیش دانشگاهی

:red_circle:میانگین درصد های دروس عمومی رتبه های زیر ۱۰۰۰ کشوری در کنکور سال های ۹۲و۹۳و۹۴ و۹۵گروه آزمایشی علوم ریاضی:red_circle::red_circle:
کنکور ۹۵ ۹۴ ۹۳ ۹۲
ادبیات ۷۳ ۶۷ ۶۲ ۷۰
عربی ۷۸ ۸۶ ۷۰ ۷۹
معارف ۸۲ ۸۸ ۶۸ ۸۴
زبان ۷۷ ۸۲ ۷۲ ۷۴