قابل توجه دانش آموزان کنکوری

داوطلبان ریاضی و تجربی

:boom: فیزیک با ضریب 3 در زیر گروه 1 ( رشته های مهندسی ) رشته ریاضی و با ضریب 2 در زیر گروه 1 ( رشته های پزشکی و شاخه های علوم پزشکی ) رشته تجربی ، از مهمترین دروس کنکور است ، که اکثر داوطلبان در این درس مشکل دارند
طی بررسیهای صورت گرفته بر روی مشابهت سوالات کنکور 10 سال گذشته ، میتوان گفت داوطلبان تجربی و ریاضی ، با مطالعه و بررسی سوالات کنکور سالهای گذشته میتوانند به راحتی تا 50% فیزیک را در کنکور کسب نمایند .
بنابراین توصیه میشود داوطلبان تجربی و ریاضی از سوالات تالیفی فیزیک کمتر استفاده کنند و بیشتر روی سوالات کنکور و سوالهای مشابه کنکور در این درس تمرکز کنند .