آغاز سال تحصیلی ۹۷-۹۶ و سرویسهای ایاب و ذهاب

ضمن عرض تبریک بمناسبت آغاز سال تحصیلی جدید، به اطلاع می رساند سال تحصیلی ۹۷-۹۶ از روز یکشنبه مورخ ۹۶/۰۶/۱۹ (۱۰ سپتامبر ۲۰۱۷) آغاز می گردد. بازگشت دانش آموزان از مجتمع به منزل (در روز بازگشایی) در صورت هماهنگی قبلی با امور مالی در مسیرهای ذکر شده در ذیل توسط سرویسهاس ایاب و ذهاب مجتمع خواهد بود.

مسیرهای دبی : خیابان شیخ زاید (دو سمت) - جمیرا - القوز ۱،۲،۳،۴ - ابوهیل - هورالعنز - رقه - مطینه - ممزر - نهده ۱و۲ - قصیص - مغسله - سناپور - طواری ۲ - حمدان - وحیدیه - حمریه - کرامه - جافلیه - ضیافه - البدع - سطوه - شعبیه - پالم - مارینا - اسپرینگ - مدوز - تیکام - دیسکاوری گاردنز - جمیرا هایلند - جمیرا لیک تاورز - جمیرا ویلیج.

مسیرهای شارجه : نهده - تعاون - جمال عبدالناصر - الخان - بحیره - روله - مسجد الزهرا - BMW - قادسیه - ام الخنور - فلکه عجمان.