انتشار سومین شماره گاهنامه مجتمع آموزشی توحید دختران

  

دانلود گاهنامه

سومین شماره نشریه مدرسه انتشار یافت . 

سردبیر :  صفورا امیری

ویرایشگرصفورا امیری  - شهین مختاری

گرافیک : محیا کبگانی

تنظیم کنندگان :

شهین مختاری

محیا کبگانی

 

ارغوان عسکری زاده