برگزاری مسابقات ورزشی به مناسبت گرامیداشت دهه فجر

به مناسبت گرامیداشت دهه فجر مسابقات ورزشی برای دانش آموزان دوره ابتدایی برگزار گردید. در این برنامه ضمن یاداوری مناسبتهای ایام الله توسط همکاران مسابقات ورزشی برگزار و به برگزیدگان هدایا تقدیم شد.

تصاویر