برگزاری جشن همکاری کلاس اولی ها

روز پنجشنبه هفدهم بهمن ماه مراسمی با عنوان ( جشن همکاری) با هدف تشویق دانش آموزان کلاس اول برای همکاری و شادی در ایام دهه فجر در محلِ کلاسِ اولِ مجتمع و به همتِ معلم گرامیشان خانم کتابی عزیز و حضور مدیریت محترم، همکاران بخش ابتدایی و والدین دانش آموزان برگزار شد. 

 

دانش آموزان ابتدا با  نام خدا و سپس اجرای شعر جشن بهمن از کتاب فارسیشان آغاز کردند و این جشن را با "یادگیری نشانه (ق) و بکار بردن در کلمه و جمله سازی"،"روخوانی درس همکاری "،"یادگیری همکاری داشتن در منزل و کلاس " ادامه دادند و در نهایت امیدواریم که با برگزاری این جشن، یک روز خاطره انگیز و فراموش نشدنی برای آن ها در کلاس اولشان رقم خورده باشد.