فارغ التحصیلی دانش آموزان پایه دوازدهم

  جشن فارغ التحصیلی دانش آموزان سال دوازدهم مجتمع با حضور معلمین ایشان در روز سی و یکم خردادماه در باشگاه ایرانیان برگزار شد.