راه اندازی سامانه پاسخگویی آنلاین به پرسشهای ایرانیان خارج کشور

با همت وزارت امور خارجه و در راستای شفافیت ، تسریع و سهولت در ارائه خدمات کنسولی سامانهhttps://porsesh.mfa.ir  راه اندازی گردید لذا همکاران محترم می توانند پرسش و تقاضاهای خود را بصورت آنلاین مطرح و از کارشناسان راهنمایی بگیرند.متن اطلاعیه