برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم

جشن تکلیف سرآغاز تحول و عبادت و نماد شکوهمندی از اتصال انسان به خداست. جشن عبادت دانش آموزان مجتمع توحید دختران به صورت حضوری و با حضور دانش آموزان و اولیا در محوطه باز حیاط مدرسه و با رعایت پروتکل های بهداشتی برگزار گردید. در این جشن معنوی که با حضور آنلاین حاج آقا مظلومی همراه بود با ایراد سخنانی برای دانش آموزان اهمیت نماز و وظایف شرعی بیان و بر آن تاکید نمودند. در ادامه برنامه و به هنگام نماز ، با حضور مربیان نماز جماعت برگزار و ادامه برنامه و تقدیم هدایا در اردوی پارک انجام پذیرفت.

تصاویر جشن تکلیف