فعالیت های بهداشتی انجام شده جهت بازگشایی بعد از تعطیلات

  به منظور بازگشایی مجدد مجتمع بعد از تعطیلات زمستانی تیم بهداشت مدرسه جهت ایجاد ایمنی حداکثری و فضای امن جهت تحصیل دانش آموزان، اقدام به انجام کلیه موارد بهداشتی که در شیوه نامه های KHDA و DHA به آنها اشاره شده نموده و مجتمع را جهت پذیرش دانش آموزان با رعایت پروتکل های بهداشتی آماده نمودند.

 

گزارش تفضیلی و تصاویر