کسب مقام نایب قهرمانی تیم بسکتبال مجتمع

در مسابقات بسکتبال سطح سرپرستی تیم بسکتبال مجتمع توانست به مقام نایب قهرمانی مسابقات بین مدارس دست یابد. این مسابقات که در مجموعه ورزشی توحید پسران برگزار گردید چهار تیم با یکدیگر به رقابت پرداختند. از زحمات دانش آموزان و مربی محترم ورزش تقدیر و تشکر می گردد.   تصاویر