برگزاری جشن تکلیف دانش آموزان پایه سوم

طی مراسمی دانش آموزان پایه سوم ورود خود را به سن تکلیف و عبادت جشن گرفتند. در این مراسم ضمن سخنرانی مسئول محترم پرورشی در بیان اهمیت نماز و مسائل دینی برنامه های متنوعی از جمله نمایش و سرود اجرا گردید. این برنامه با اقامه نماز جماعت و اهدای چادر نماز و صرف شیرینی پایان پذیرفت. تصاویر