درخشش دانش آموزان در مرحله اول المپیاد کشوری

 موفقیت دانش آموزان محترم سرکار خانم سارا اسدی و مروه عباسی که توانستند به مرحله دوم المپیاد کشوری دست یابند را تبریک عرض می کنیم. موفقیت عالی خانم اسدی با قبولی در سه المپیاد ادبی ، نجوم و شیمی و همچنین دانش  اموز خانم مروه عباسی در المپیاد زیست شناسی قابل تقدیر است. آرزوی قبولی و توفیق برای این دانش آموزان عزیز داریم.