تقدیر از دانش آموزان برگزیده گلستان خوانی

از دانش آموزان برگزیده ششمین جشنواره گلستان خوانی که در سال جاری در سطح همه مدارس خارج از کشور برگزار گردید طی مراسمی با اهدای لوح تقدیر و جایزه تقدیر و تشکر به عمل آمد. تصاویر