آئین بازگشایی مدارس در سال تحصیلی 1402-1401 با حضور جناب آقای مهندس فیاضی

هفتم شهریور آغاز اولین روز سال تحصیلی 1402-1401 شوق و شور دیگری داشت. جناب آقای مهندس فیاضی رئیس محترم مرکز امور بین الملل و مدارس خارج از کشور در این بازگشایی حضور داشتند و با بیانات خویش نقشه راه را برای سال تحصیلی جدید تبیین نمودند. تحصیل ، تهذیب و ورزش از جمله توصیه های رهبر معظم در این بیانات مورد تاکید قرار گرفت . تصاویر