درخشش دانش آموز هلیا فاضلی در EXPO 2020 دبی

نام دانش آموز ایرانی پایه نهم به عنوان دانش آموزان خلاق و ایده پرداز برای مدارس آینده، در کتاب دستاوردهای آموزشی اکسپو ثبت شد. خانم هلیا فاضلی دانش آموز مجتمع آموزشی نمونه توحید دختران دبی در مسابقه ای که در نمایشگاه اکسپو با موضوع مدرسه ایده آل آینده برگزار شده بود شرکت و طرح های ایشان برگزیده شد.

تصاویر تقدیر از دانش آموز هلیا فاضلی در اکسپو دبی