افتتاحیه بخش KG

روز چهارشنبه مورخ ۱۴۰۱/۶/۱۶ مقطع پیش دبستان مجتمع توحید دختران با دو سیستم فارسی و بین الملل با حضور جناب آقای باغبانی، معاون محترم سرپرستی و هیئت همراه، جناب آقای بابایی رئیس محترم انجمن اولیا و مربیان، والدین دانش آموزان و نوگلان پایه های kg1 و kg2 افتتاح شد. مجوزهای لازم از شهرداری و دیگر سازمانهای مربوطه، بعد از یکسال تلاش بی وقفه دریافت گردید. آمار دانش اموزان در حال حاضر 18 نفر می باشد. تصاویر